REGULAMIN

DLA UCZESTNIKÓW KONCERTU „POKOCHAJ MNIE” 19.07.2020 W PARKU JEDNOŚCI POLONII Z MACIERZĄ

  1. Uczestnicy koncertu zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:
  • Zachowanie odpowiedniego odstępu od innych osób (min. 1,5 m)
  • Korzystanie z miejsc wyznaczonych przez Organizatora
  • Zasłanianie ust i nosa przy pomocy maseczek, chust itp.
  • Korzystanie ze środków dezynfekcji zapewnionych przez Organizatora
  • Dostosowanie się do poleceń obsługi, ochrony oraz Organizatora dotyczących bezpieczeństwa uczestników koncertu

2. Organizator na czas trwania koncertu zapewnia:

  • Środki do dezynfekcji rąk dla uczestników wydarzenia
  • Zabezpieczenie w kwestii ochrony podczas koncertu
  • Miejsca siedzące, w ograniczonej liczbie i w odpowiedniej odległości, umożliwiające bezpieczne i wygodne uczestnictwo w koncercie

3. Organizator zastrzega sobie możliwość odmówienia udziału w wydarzeniu osobom, które nie przestrzegają zasad bezpieczeństwa wymienionych w punkcie 1.

4. Organizatorem koncertu „POKOCHAJ MNIE” jest Estrada Rzeszowska ul. Jagiellońska 24 35-025 Rzeszów, telefon: 17 8538004; 517 038162, e-mail: sekretariat@estrada.rzeszow.pl

Olimpia – Rzeszowski Teatr Muzyczny © 2022. Realizacja: aku studio