BARYTON / DYREKTOR
Brief info

Muzyk, dyrygent, kompozytor, aktor, pedagog, publicysta, poeta.

Absolwent Akademii Muzycznej w Poznaniu, założyciel i kierownik zespołów artystycznych - chórów, orkiestr, zespołów kameralnych, m.in. Chóru Kameralnego „Collegium Musicum”, Chóru Mieszanego „Sancta Familia”, Rzeszowskiej Orkiestry Kameralnej, Rzeszowskiego Zespołu Instrumentów Dętych „Da Camera”, kierownik Wydziału Wokalnego i dyrygent orkiestry Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1 w Rzeszowie.

Założyciel i dyrektor artystyczny Festiwalu Pieśni Religijnej „Cantate Deo’ w Rzeszowie, Koncertów Wielkanocnych „Alleluja” w Rzeszowie, Koncertu Piosenek o Rzeszowie „Zakochani w Rzeszowie”, przeglądów chóralnych w Czudcu, Tyczynie, Strzyżowie, Dobrzechowie, na Liwoczu, współzałożyciel Diecezjalnego Studium Organistowskiego w Rzeszowie, od 1997 roku prowadzi Wieczory Muzyczne w Ratuszu w Rzeszowie, także felietony w Radio Rzeszów i „Echu Rzeszowa” pt „Opowieści muzyczne”, laureat nagrody „Mistrz Mowy Polskiej”.

Prezes Towarzystwa Muzycznego im. Leszka Mazepy w Rzeszowie, Towarzystwa im. Zygmunta Mycielskiego w Wiśniowej, redaktor naczelny czasopism muzycznych „Kamerton” i „Barbizon Wiśniowski”, członek zespołu redakcyjnego miesięcznika społeczno-kulturalnego „Nasz Dom Rzeszów”, publicysta, krytyk muzyczny i recenzent w licznych pismach i portalach muzycznych, m.in. „Maestro” „Klasyka na Podkarpaciu”.

Poeta, wydał pięć tomików wierszy: „Białe tulipany”, „Srebrny sen”, „Wielki Wóz”, „Dobre anioły”, „Głogi przydrożne”, a także zbiór piosenek pt. „Wiosenny wiatr”, opracował hasła muzyczne do Encyklopedii Rzeszowa wyd. II i Słownika biograficznego twórców oświaty i kultury XIX i XX wieku Polski południowo-wschodniej, organizator sesji naukowych „Musica Resoviana”, autor referatów na ogólnopolskich konferencjach naukowych o tematyce muzycznej.

Kierownik muzyczny spektakli teatralno-muzycznych realizowanych w Rzeszowie: „La serva padrona”, „Wesele w Ojcowie”, „Krakowiacy i Górale”, „Pielgrzym z Dobromila”, „Domek trzech dziewcząt”, „Panna Wodna”, w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej - ”Damy i huzary”, „Brat naszego Boga”.

Był dyrektorem Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, kierownikiem Oddziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie, radnym, przewodniczącym komisji kultury, sportu i promocji Rady Miasta Rzeszowa, odznaczony m.in. Brązowym i Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Olimpia – Rzeszowski Teatr Muzyczny © 2021. Realizacja: aku studio