Wiedeńska pieśń

Czy jest coś milszego nad piękny śpiew,

co w sercach nam dźwięczy i burzy krew,

co smutnym osusza niedoli łzy,

pozwala na jawie przeżywać sny.

Ten piękny duet z wiedeńskiego singspielu F. Schuberta pt. „Domek Trzech Dziewcząt” w znakomitym wykonaniu Dominiki Celińskiej i Jacka Ścibora wraz z orkiestrą pod moim kierunkiem, w muzycznym opracowaniu Andrzeja Jakubowskiego, zabrzmiał szczególnie urokliwie podczas kolejnego Wieczoru Muzycznego w Ratuszu w Rzeszowie 17 listopada 2005 roku, wprowadzając wszystkich słuchaczy w nastrój dawnego, XIX-wiecznego Wiednia. Oczywiście, w rytmie walca…

Trzeci już Wieczór sezonu IX  tej coraz bardziej popularnej imprezy muzycznej był szczególny i niezwykły, niepowtarzalny w swym nastroju. Zgromadził liczną rzeszę młodzieży kształcącej się muzycznie, ich rodziców, pedagogów i przyjaciół muzyki, tej wspaniałej sztuki, która, jak słuchaliśmy we wspomnianym duecie „pozwala na jawie przeżywać sny”…

Już na początek swoje wysokie umiejętności muzyczne prezentowali uczniowie z Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2 im. Wojciecha Kilara w Rzeszowie. Młodzi muzycy, pod okiem doświadczonych pedagogów, przedstawili ambitny i różnorodny program artystytyczny, który został przyjęty przez ratuszową publiczność nad wyraz ciepło i życzliwie. Natalia Ciupak – skrzypce grała z Mikołajem Piatikowem – fortepian, Katarzyna Paulo-Pilat – sopran, Jacek Anyszek – klarnet i Anna Stopińska – skrzypce z Marią Dubrawską – fortepian. Były także występy zespołów kameralnych przygotowane przez Dorotę Długosz-Smelę i Antoniego Walawendra. Interesujące słowo o muzyce i wykonawcach prowadziła Ewa Czerwonka.

Druga część tego niezwykłego Wieczoru Muzycznego miała przebieg szczególnie uroczysty. Antoni Walawender, wieloletni muzyk Rzeszowskiej Filharmonii, pedagog muzyczny i zasłużony animator kultury muzycznej, z rąk wiceprezydenta Ryszarda Winiarskiego otrzymał Nagrodę Prezydenta Miasta Rzeszowa za wybitne zasługi dla kultury muzycznej.

Z kolei z rąk prezesa Rzeszowskiego Towarzystwa Muzycznego prof. dr Leszka Mazepy Honorowe Nagrody Muzyczne otrzymali: Maria Dubrawska, zasłużony pianista i pedagog; Zofia Stopińska, dziennikarz radiowy i animator kultury muzycznej; Jerzy Dynia, dziennikarz radiowy i telewizyjny, popularyzator muzyki oraz Małgorzata i Marek Litawowie z rzeszowskiego Wydawnictwa „Mitel”, wydawcy pisma muzyczno-literackiego „Kamerton”.

Były kwiaty, życzenia, słowa uznania za upartą, wieloletnią działalność animatorów kultury muzycznej, którzy swoje życie, talenty, wrażliwość i umiejętności poświęcili upowszechnianiu w różny sposób artystycznego, muzycznego piękna, które czyni nasz codzienny byt bardziej wartościowym, serdecznym i otwartym na innych ludzi. Wszak muzyka łagodzi obyczaje…

Organizatorzy wspomnianego Wieczoru Muzycznego – Prezydent Miasta Rzeszowa, Rzeszowskie Towarzystwo Muzyczne i Instytut Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, kilka godzin wcześniej zainaugurowali I Sesję Naukową „Musica Resoviana”, w której wystąpiło ośmiu referentów: Andrzej Szypuła – Początki orkiestry symfonicznej w Rzeszowie po II wojnie światowej; mgr Maria Romankiewicz – Z historii szkolnictwa muzycznego w Rzeszowie; mgr Jolanta Niżańska – Powstanie i rozwój Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1 im. Karola Szymanowskiego w Rzeszowie; mgr Kinga Pomes – Biblioteki muzyczne dawnego Rzeszowa; dr Andrzej Jagusztyn – Drukarstwo i księgarstwo Rzeszowa czynnikami wspomagającymi rozwój kultury muzycznej miasta od XIX wieku do począ     tków bieżącego stulecia; mgr Ewelina Radion – Antoni Walawender – artysta, pedagog, działacz społeczny na Rzeszowszczyźnie;  mgr Bogdan Stępień – Orkiestra 21. Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie; prof. dr Leszek Mazepa – Wybrane zagadnienia wykonawstwa muzycznego na instrumentach ludowych. Sesja ma być kontynuowana w latach następnych.

Listopadowy Wieczór Muzyczny w Ratuszu w Rzeszowie zakończyło wykonanie fragmentów wspomnianego singspielu F. Schuberta pt. „Domek Trzech Dziewcząt” (aria, duet i tercet), w którym z wielkim powodzeniem wzięli udział artyści, uczniowie i pedagodzy z Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1 im. Karola Szymanowskiego w Rzeszowie. Bardzo ciepło i nastrojowo  zabrzmiała Serenada F. Schuberta w wykonaniu Jacka Ścibora – tenor wraz z orkiestrą. Tercet Hani, Heni i Heli w wykonaniu Dominiki Celińskiej, Agaty Mokrzyckiej i Justyny Szeli prawdziwie rozbawił publiczność, a duet  Hani i samego Schuberta ukazał całe piękno i urok wiedeńskiego walca, z jego śpiewnością, rozmachem i muzycznymi, żartobliwymi niespodziankami.

 Ta nowa inicjatywa z dziedziny teatru muzycznego, której próbkę, jak stwierdzono – bardzo udaną, zaprezentowano podczas ostatniego Wieczoru, wzbudziła powszechne zainteresowanie. Talent, zapał, oddanie artystów pozwala mieć nadzieję na pełną realizację dzieła Schuberta, a może także spełnienie marzeń wielu melomanów o własnym teatrze muzycznym w Rzeszowie? Czas pokaże.

Nastrój dawnego, muzycznego Wiednia podczas Wieczoru udzielił się wszystkim, także podczas końcowej prezentacji znanej pieśni R. Sieczyńskiego pt. „Wiedeń miasto moich marzeń”. Pieśń ta, mająca zresztą lwowski rodowód, w niezwykle lirycznym, śpiewnym i prowokującym do tańca (wiedeński walc!) artystycznym wykonaniu Dominiki Celińskiej i Jacka Ścibora wraz z orkiestrą, zachwyciła wszystkich. Nie obyło się bez bisu. Relację z Wieczoru chciałbym zakończyć fragmentem ze wspomnianego na początku duetu, życząc wszystkim pogodnych nastrojów na długie, zimowe wieczory…  ”Radosna, dźwięcząca,  pogodę niosąca, i smutki kojąca, wiedeńska pieśń…”                 

Andrzej Szypuła

Olimpia – Rzeszowski Teatr Muzyczny © 2022. Realizacja: aku studio